Rytmika dla dzieci

Zapraszamy na nowe zajęcia rytmiczne dla maluchów w wieku 2,5 – 4 lata, w których aktywnie uczestniczą również rodzice!
„Rytmika dla malucha” ma na celu przede wszystkim dobrą zabawę dziecka poprzez piosenkę i ćwiczenia muzyczno-ruchowe.
Zajęcia rytmiczne to próba wprowadzania dzieci w świat muzyki. Dziecko, które od najmłodszych lat jest umuzykalniane staje się wrażliwym i świadomym odbiorcą muzyki. Wprowadzenie instrumentów do zajęć sprawia, iż dzieci stają się wrażliwymi odbiorcami dźwięku i rytmu, które to wyzwalają w nich ekspresję i wyobraźnię muzyczną.

Co zyskuje dziecko uczestnicząc w zajęciach?

– Rozwija nie tylko zdolności muzyczne, ale także szeroko pojętą sprawność fizyczną i umysłową.
– Uczy się od kilku do kilkunastu układów tanecznych.
– Umie zaśpiewać piosenki o różnorodnej tematyce, także popularne i ludowe.
– Pogłębia swą wiedzę o świecie i wzbogaca zasób słownictwa.
– Ćwiczy dykcję.
– Rozwija wyobraźnię, mając niejednokrotnie możliwość współtworzenia zajęć.
– Kształci słuch muzyczny.
– Uczy się grać na różnych prostych instrumentach muzycznych.
– Rozwija pamięć słuchową, wzrokową.
– Zyskuje umiejętność pracy w grupie.
– Bezstresowo, uczestnicząc w zajęciach z bliską osobą, uczy się funkcjonowania w społeczeństwie.

Pierwsze zajęcia odbędą się w piątek, 7 lutego br., godz. 16:00
Tel. 793 793 692
House of Dance, ul. Nad Drwęcą 15, Brodnica