ZAJĘCIA TANECZNE:

1 wejście – 30 zł

Karnet miesięczny na 4 wejścia – 100 zł

Karnet miesięczny na 8 wejść – 150 zł

Zajęcia indywidualne (również pierwszy taniec weselny) – 120 zł/h (para)

Zajęcia indywidualne w SOBOTY (również pierwszy taniec weselny)
– 150 zł/h

ZAJĘCIA FITNESS:

1 wejście – 30 zł

Karnet miesięczny na 4 wejścia – 70 zł

Karnet miesięczny na 8 wejść – 100 zł

Karnet miesięczny open – 240 zł