ZAJĘCIA TANECZNE:

1 wejście – 20 zł

Karnet miesięczny na 4 wejścia – 70 zł

Karnet miesięczny na 8 wejść – 100 zł

Zajęcia indywidualne (również pierwszy taniec weselny) – 80 zł/h (para)

Zajęcia indywidualne w SOBOTY (również pierwszy taniec weselny)
– 120 zł/h

ZAJĘCIA FITNESS:

1 wejście – 20 zł

Karnet miesięczny na 4 wejścia – 60 zł

Karnet miesięczny na 8 wejść – 90 zł

Karnet miesięczny open – 160 zł